Materiał kompozytowy
0 7 marca 2016
Pacjent z zębem martwym, leczonym endodentycznie kilka lat wczeœniej, korona zęba uległa złamaniu, œścianki zęba bardzo osłabione.
Wykonano ponowne leczenie kanałowe i odbudowę zęba materiałem kompozytowym na wkładzie korzeniowym z włókna szklanego – w planie wykonanie korony pełnoceramicznej.