Most porcelanowy
0 7 marca 2016
Braki w odcinkach bocznych żuchwy.
Wykonano mosty porcelanowe na metalu.